default_mobilelogo

Er is hard gewerkt en overlegd in de werkgroep en gezamenlijk met Dorpsraad en Basisschool Titus Brandsma is een integraal plan opgezet en voorgelegd aan de gemeente. Afgelopen week is dit plan afgerond en beschikken we over een mooi centraal dorpsplein, multifunctioneel voor bewoners, jeugd, school en Kerstendal. Om de patrijsweg van parkeeroverlast te verlossen en de parkeercapaciteit rond Kerstendal uit te breiden is via het pad bij de huiskamer al aansluiting middels het voetpad gerealiseerd.
Wij hebben samen met ondersteuning van de gemeente een mooi plan gerealiseerd en Berg en Dal weer wat aantrekkelijker gemaakt..
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage!

 Met vriendelijke groet,

Namens de besturen Dorpsraad, Basisschool en Kerstendal

tuin1tuin2tuin3